อัตราค่าบริการเว็บไซต์ Mundodee


2018-12-25 22:40

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 109

บริการเว็บไซต์ ของ Mundodee เป็น บริการ แบบ Custom Made ที่ได้รับ การออกแบบ ภายใต้ "แนวคิด" ให้ "ผู้ใช้บริการ" สามารถ "แชร์ค่าพัฒนา" ร่วมกับ "ผู้ใช้บริการ" รายอื่น ในลักษณะของ การใช้ "ระบบ" และ "เครื่องมือ" ต่างๆ ร่วมกัน ที่เรียกว่า Framework หมายความว่า "ผู้ใช้บริการ" สามารถ "ระบุ" ความต้องการ จากนั้น ทีมงาน Mundodee จะพิจารณา "รูปแบบ" และ "เครื่องมือ" ที่เหมาะสม โดย "ผู้ใช้บริการ" สามารถ เลือก "ฟีเจอร์" ที่ "เหมาะสม" ได้เอง ซึ่งวิธีนี้ จะช่วยให้ "ผู้ใช้บริการ" ได้เว็บไซต์ ที่มีคุณภาพ, ตรงความต้องการ ในราคา ที่ประหยัดกว่า เมื่อเทียบกับ การจ้าง พัฒนาเว็บไซต์ ขึ้นมาโดยเฉพาะ

วิธีคำนวนค่าบริการ

ค่าบริการ แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 1. ค่าบริการตามแพคเกจ (ชำระครั้งเดียว เมื่อใช้บริการ)
 2. บริการเสริมต่างๆ (ชำระครั้งเดียว ตามที่เลือกใช้งาน)
 3. ค่าบริการรายปี (ชำระปีถัดไป ในกรณีต่ออายุบริการ)

บริการเสริม ต่างๆ ชำระค่าบริการ เพียง ครั้งเดียว สามารถ ใช้งานได้ จนกว่า จะยกเลิก หรือ สิ้นสุดบริการ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ "คุณ" ซื้อเครื่องมือ YouTube ในราคา 1,500 THB (ชำระครั้งเดียว ไม่บวกเพิ่ม ในค่าบริการ รายปี) เมื่อซื้อแล้ว จะใช้แสดง คลิปวิดีโอ จาก YouTube กี่ครั้ง หรือ กี่หน้า ก็ได้ ไม่จำกัด

อัตราค่าบริการ

 • Business Website เริ่มต้นที่ 4,500 THB ต่อปี ปีถัดไป 3,500 THB

ค่าบริการ ตามแพคเกจ รวมอะไรบ้าง ?

 • บริการ Hosting (ไม่จำกัดพื้นที่)
 • บริการ Domain สำหรับ Business Website (.com/.net)
 • บริการเว็บไซต์ แบบ Resonsive
 • ระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย!
 • เครื่องมือ ในการแก้ไขข้อมูล
 • ระบบปรับแต่ง SEO
 • ระบบสั่งซื้อ ผ่าน ตะกร้าสินค้า สำหรับ Business Website
 • ความสามารถ ในการแสดงผล บน อุปกรณ์ต่างๆ
 • ความสามารถ ในการแสดงข้อมูล ผ่านหน้าเว็บ แบบ Popup สำหรับ Business Website
 • ความสามารถ ในการจัด format ข้อความ ด้วย ภาษา Markdown
 • ความสามารถ ในการใช้งาน ร่วมกับ Google Form
 • ความสามารถ ในการแสดงรูป จาก Google Drive
 • ความสามารถ ในการแสดงรูป จาก Dropbox
 • ความสามารถ ในการแสดงรูป จาก เว็บไซต์อื่น
 • ความสามารถ ในการ "ย่อขนาดรูป" อัตโนมัติ เมื่อ Upload
 • ความสามารถ ในการ "แชร์" หน้าเว็บ ไปยัง Social
 • ความสามารถ ในการย่อ URL อัตโนมัติ ก่อนแชร์
 • สร้างหน้าเว็บ เพิ่มได้เอง สำหรับ Business Website
 • บริการ "เทรนนิ่ง" ฟรี! ผ่านอินเตอร์เน็ต (จำนวน 1 ครั้ง)
 • บริการ "สำรองข้อมูล" ทุก 3 เดือน
 • บริการดูแล และ ให้คำปรึกษา ด้านเทคนิค

"ชื่อโดเมน" ถือเป็น ลิขสิทธิ์ ของ ลูกค้า ในกรณี เลิกใช้บริการ สามารถนำ "ชื่อโดเมน" ไปใช้ต่อได้ ส่วน "ระบบ" ที่ให้บริการ ถือเป็น ลิขสิทธิ์ ของ Mundodee ในกรณีที่ สิ้นสุด หรือ แจ้งยกเลิก บริการ ไม่อนุญาต ให้นำระบบ ของ Mundodee ไปติดตั้ง หรือ ใช้งานต่อ ไม่ว่า กรณีใดๆ

ค่าบริการ ตามแพคเกจ ไม่รวมอะไรบ้าง ?


 • บริการถ่ายภาพ
 • บริการออกแบบ Logo
 • บริการออกแบบ Graphic
 • บริการปรับปรุงเว็บเพิ่มเติม
 • บริการเสริมต่างๆ
 • บริการใส่ข้อมูล
 • บริการ ปรับแต่ง SEO

บริการเสริม

บริการเว็บไซต์ ของ Mundodee ได้รับ การออกแบบ ภายใต้ "แนวคิด" ที่ต้องการให้ "ผู้ใช้บริการ" สามารถ "แชร์ค่าพัฒนา" ร่วมกัน โดยใช้ "ระบบ" และ "ฟีเจอร์" ต่างๆ ร่วมกัน ที่เรียกว่า Framework โดย "ผู้ใช้บริการ" สามารถ เลือก "ฟีเจอร์" ที่ "เหมาะสม" ได้เอง ซึ่งวิธีนี้ จะช่วยให้ ได้เว็บไซต์ ที่มีคุณภาพ ตรงความต้องการ ในราคา ที่ประหยัดกว่า โดย "ฟีเจอร์เสริม" ต่างๆ ที่เลือกใช้บริการ จะคิดค่าบริการ เพียงครั้งเดียว ไม่บวกเพิ่ม ในค่าบริการ รายปี สามารถใช้งานได้ ไปจนกว่า สิ้นสุด หรือ แจ้งยกเลิก บริการ

 • เครื่องมือแสดง รูปภาพ แบบ Slideshow ราคา 1,500 THB
 • เครื่องมือแสดง รูปภาพ แบบ Photo Grid ราคา 1,500 THB (1 ชุด มี 6 รูปแบบ)
 • เครื่องมือแสดง รูปภาพ แบบ 360 องศา ราคา 1,500 THB (ลูกค้าต้องมีกล้อง 360 องศา)
 • เครื่องมือแสดง แผนที่ ผ่านบริการ Google Map ราคา 1,500 THB
 • ความสามารถ ในการแสดงวิดีโอ จาก YouTube ราคา 1,500 THB
 • ระบบชำระเงิน ด้วยการสแกน QR Code ราคา 1,500 THB
 • ระบบชำระเงินออนไลน์ (รองรับ PayPal และ Pay Social) 1,500 THB
 • ระบบคำนวณค่าขนส่ง ตามน้ำหนัก 1,500 THB
 • ระบบคูปองลดราคาสินค้า (เหมือน Lazada) 1,500 THB
 • ระบบแจ้งเตือนการสั่งซื้อ ผ่าน LINE ราคา 1,500 THB
 • ระบบแสดงความคิดเห็น ผ่าน Facebook ราคาk 1,500 THB
 • ระบบแปลง URL แบบ Google Friendly ราคา 1,500 THB
 • ระบบค้นหาข้อมูล ภายในเว็บไซต์ ราคา 2,000 THB
 • บริการ ติดดาว ให้ผลลัพธ์การค้นหา ราคา 1,500 THB
 • บริการติดตั้ง SSL Certificate ราคา 1,500 THB
 • บริการติดตั้ง Google Analyticts ราคา 1,500 THB
 • ระบบแสดงหน้า "พิเศษ" ในช่วงเทศกาล ราคา 2,000 THB
 • บริการติดตั้ง E-MAIL @ชื่อโดเมน (ใช้ระบบเมล์ ของ Google) ราคา 1,500 THB
 • บริการออกแบบ Graphic ประกอบ เว็บไซต์ ราคา 800 - 1,800 THB
 • บริการออกแบบ Animation ประกอบ เว็บไซต์ ราคา 1,500 - 2,000 THB

หมายเหตุ

 1. สำหรับลูกค้า ที่ต้องการโดเมน .co.th จะมีค่าบริการเพิ่ม 1,000 THB รวมถึง ต้องยื่นเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนการค้า, ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ใบ ท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) อย่างใด อย่างหนึ่ง
 2. ไฟล์ Graphic ที่ใช้ออกแบบ (นามสกุล PSD) ใช้ร่วมกับ โปรแกรม Adobe Photoshop ดังนั้น ลูกค้า ที่ซื้อไฟล์ Graphic ไปใช้ออกแบบ ควรมีทักษะ ในการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop ด้วย
 3. ไม่รับทำเว็บไซต์ ที่ผิดศีลธรรม หรือ ผิดกฎหมาย ไม่ว่า กรณีใดๆ

เว็บไซต์ที่ดี ไม่จำเป็นต้องใหญ่ หรือมีฟังก์ชั่น ซับซ้อน แต่ที่สำคัญ ต้องดูน่าเชื่อถือ ค้นเจอใน Google และดูแลเองง่าย Mundodee จึงนำเสนอ บริการเว็บไซต์ ในรูปแบบ Responsive ที่ออกแบบให้คุณ ทำงานง่าย แต่ได้ ประสิทธิภาพสูง ภายใต้แนวคิด Less is More เหมาะสำหรับ OTOP และ ธุรกิจ SME โทร. 092-497-9744 LINE: romtum1