กาดกองเก่า ล่ามช้าง ถนนคนเดิน วันศุกร์ เชียงใหม่


2019-12-11 12:25

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 374

ขอเชิญชวน เตียวแอ่ว ถนนคนเดินกาดกองเก่า ล่ามช้าง ในแบบ ชุมชนท่องเทียว OTOP นวัตวิถี ตั้งแต่เวลา สี่โมงแลง ถึงสี่ทุ่ม

ทุกวันศุกร์ พบกันที่นี่ 16.00-22.00 น.

ถนนคนเดินวันศุกร์
โดย ชุมชนวัดล่ามช้าง
ร่วมกับ OTop Trader เชียงใหม่

ชุมชนล่ามช้าง เป็นชุมชนเก่าแก่ ของจังหวัดเชียงใหม่ มานานกว่า 600 ปี และเป็นชุมชน ขนาดใหญ่ มีบ้านเรือน มากกว่า 900 ครัวเรือน ทางกรรมการชุมชน และ OTOP Trader เชียงใหม่ ได้เล็งเห็นว่าชุมชน ควรจะเก็บรักษาอารยธรรม วัฒนธรรม จารีตประเพณี และอัตลักษณ์ความเป็นล้านนาไว้ เพื่อสืบทอดต่อไป จึงได้จัดทำ “กาดกองเก่า อารยะธรรมล่ามช้าง” ขึ้น เพื่อจะได้ ให้ชาวชุมชนล่ามช้าง และชุมชนข้างเคียง นำอาหาร และสินค้า มาจำหน่าย ทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล “ไทยนิยมยั่งยืน” ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เชื่อมโยงเส้นทาง ในการท่องเที่ยว ให้มีความโดดเด่น อีกทั้งสร้าง และพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ ให้มีความสามารถ ในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และนำมาต่อยอด การบริหารจัดการชุมชน อย่างเหมาะสม


เว็บไซต์ที่ดี ไม่จำเป็นต้องใหญ่ หรือมีฟังก์ชั่น ซับซ้อน แต่ที่สำคัญ ต้องดูน่าเชื่อถือ ค้นเจอใน Google และดูแลเองง่าย Mundodee จึงนำเสนอ บริการเว็บไซต์ ในรูปแบบ Responsive ที่ออกแบบให้คุณ ทำงานง่าย แต่ได้ ประสิทธิภาพสูง ภายใต้แนวคิด Less is More เหมาะสำหรับ OTOP และ ธุรกิจ SME โทร. 092-497-9744 LINE: romtum1