GOOGLE PANDA คืออะไร ?


2019-01-15 19:53

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 53

Google Panda คือ หนึ่งใน Algorithm ที่ Google นำมาใช้ ในการจัดอันดับการค้นหา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างผลลัพธ์การค้นหา ที่มีคุณภาพ และ ตรงความต้องการมากขึ้น โดย Google Panda จะช่วยให้เว็บไซต์ ที่มีคุณภาพ ได้รับการจัดอันดับที่ดึขึ้น และ กำจัดเว็บไซต์ ที่ไม่มีคุณภาพ ออกจากระบบค้นหา ของ Google

สาเหตุที่ทำให้เว็บติด Google Panda

  1. Thin Content คือ หน้าเว็บ ที่มีเนื้อหาน้อยเกินไป ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์เกี่ยวกับสุขภาพ ที่แสดงสาเหตุ ของโรคต่างๆ โดยแต่ละหน้า มีข้อมูลแสดง เพียง 2-3 ประโยค
  2. Duplicate Content คือ หน้าเว็บ ที่มีเนื้อหาซ้ำกัน ยกตัวอย่างเช่น บริษัทกำจัดปลวก สร้างหน้าเว็บ ขึ้นมา 10 หน้า โดยแต่ละหน้า มีเนื้อหาเหมือนกัน หรือ เกือบเหมือนกัน แต่เปลี่ยนเฉพาะ Title อาทิเช่น รับกำจัดปลวกนนทบุรี, รับกำจัดปลวกอยุธยา, รับกำจัดปลวกพัทยา เป็นต้น
  3. Low Quality Content คือ หน้าเว็บ ที่ออกแบบมาเพื่อ Search Engine โดยเฉพาะ ซึ่งมักไม่ค่อยมีประโยชน์ ต่อมนุษย์ ยกตัวอย่างเช่น หน้าเว็บ ที่มีการใช้ Keyword ซ้ำไป ซ้ำมา มากไป จนผิดธรรมชาติ
  4. Content Farming คือ การสร้างหน้าเว็บ แบบ Low Quality เป็นจำนวนมาก โดยดึงเนื้อหา มาจากเว็บอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ Keyword จำนวนมาก
  5. Low Quality User Generated Content (UGC) คือ หน้าเว็บ ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ข้อมูล หรือ แสดงเรื่องราวบางอย่าง อย่างเช่น Blog, บทความ แต่มีเนื้อหาน้อยเกินไป สะกดถูกบ้าง ผิดบ้าง ดูไม่น่าเชื่อถือ
  6. Content Mismatching Search Query หน้าเว็บ ที่มีเนื้อหา ไม่สอดคล้องกับ Keyword ที่ใช้ ในการค้นหา
  7. Hight Ad to Content Ratio คือ หน้าเว็บ ที่สร้างขึ้นมา เพื่อขายโฆษณา โดยเฉพาะ มากว่าใช้แสดงเนื้อหา

Websites Blocked by Users คือ เว็บไซต์ที่ถูก Block ทั้งจาก Search Engine เอง หรือจากผู้ใช้งาน (ผ่าน Chrome Browser Extension) เว็บไซต์ในกลุ่มนี้ จะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม เว็บไซต์ Low Quality

ดูยังไงว่าเว็บติด Google Panda ?

เว็บไซต์ของคุณ อาจติด Google Panda ในกรณีสังเกตุพบว่า Search Traffic แบบ Organic (Traffic ประเภท ไม่ได้จ่ายเงินซื้อ) มีปริมาณลดลงมาก จนผิดปกติ ซึ่งในกรณีนี้ อาจเป็นไปได้ว่า เว็บไซต์ของคุณ ติด Google Panda หรือ อาจเกิดจาก ปัจจัยอื่นๆ อาทิเช่น สภาวะการแข่งขัน หรือ แม้แต่การปรับ Algorithm อื่นๆ ของ Google (อย่างเช่น Google Penguin) ก็เป็นไปได้ เช่นเดียวกัน

ติด Google Panda แล้ว ต้องทำยังไง ?

หากเว็บคุณ ติด Google Panda เรียบร้อยแล้ว การแก้ไข ให้กลับมาปกติ จะค่อนข้างยาก วิธีที่พอทำได้ คือ ปรับปรุงคุณภาพเว็บไซต์ของคุณ ให้ดีขึ้น แล้วรอให้ Google ประเมินผลใหม่

Google Panda ที่จริงแล้ว เป็น Algorithm ที่มีประโยชน์ และก็ไม่ได้น่ากลัว อย่างที่คิด หากคุณพยายามสร้างเนื้อหา ที่มีคุณภาพ อยู่เป็นประจำ คุณก็ไม่จำเป็นต้องกังวล ว่าเว็บไซต์ของคุณ จะติด Google Panda


เว็บไซต์ที่ดี ไม่จำเป็นต้องใหญ่ หรือมีฟังก์ชั่น ซับซ้อน แต่ที่สำคัญ ต้องดูน่าเชื่อถือ ค้นเจอใน Google และดูแลเองง่าย Mundodee จึงนำเสนอ บริการเว็บไซต์ ในรูปแบบ Responsive ที่ออกแบบให้คุณ ทำงานง่าย แต่ได้ ประสิทธิภาพสูง ภายใต้แนวคิด Less is More เหมาะสำหรับ OTOP และ ธุรกิจ SME โทร. 092-497-9744 LINE: romtum1