VIRTUAL URL คืออะไร ?


2019-01-15 18:56

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 21

Virtual URL คือ เทคนิคการทำให้หน้าเว็บ 1 หน้า มีหลาย URL หากเปรียบเทียบ ให้เข้าใจง่ายขึ้น ก็เหมือนกับ คน 1 คน สามารถมีได้ ทั้งชื่อจริง และ ชื่อเล่น ซึ่งไม่ว่าจะเรียก ชื่อจริง หรือ ชื่อเล่น ก็หมายถึง คนเดียวกัน นั่นเอง ซึ่ง Virtual URL ก็เช่นเดียวกัน ถึงจะมีหลาย URL แต่ไม่ว่า จะเรียกจาก URL ไหน ก็มาที่หน้าเดียวกัน อยู่ดี

มีประโยชน์ยังไง ?

การสร้าง Virtual URL จะช่วยให้ หน้าเว็บ 1 หน้า มีได้หลาย URL ซึ่งในแต่ละ URL หากปรับแต่งด้วย Keywords ที่แตกต่างกัน จะช่วยให้ข้อมูล ที่จัดเก็บใน Google มีความหลากหลาย และ URL ที่ต่างกัน จะส่งผลให้มี Index ที่จัดเก็บในระบบของ Google เพิ่มขึ้น ตามไปด้วย ช่วยเพิ่มโอกาส ในการค้นหา ให้มีมากขึ้น

Mundodee กับ VIRTUAL URL

บริการเว็บไซต์ จาก Mundodee รองรับการสร้างหน้าเว็บเพิ่มเติม โดยหน้าเว็บแต่ละหน้า ที่สร้างขึ้น จะใช้หมายเลข ID ที่ระบบสร้างขึ้น โดยอัตโนมัติ เป็นตัวอ้างอิง ซึ่งในแง่ของการ ปรับแต่ง SEO ถือว่า ไม่มีประโยชน์ เพราะผู้ใช้งาน ไม่ได้ค้นหา ด้วยหมายเลข ID ดังนั้น Mundodee จึงมีบริการเสริม ในส่วนของเครื่องมือ ที่ใช้สำหรับเปลี่ยน ID (ที่แสดงใน URL) ให้เป็น Keywords ซึ่งจะช่วยให้ Google ค้นเจอหน้าเว็บ ได้ง่ายขึ้น และเนื่องจาก 1 ID สามารถ map ได้ กับหลาย Keywords ส่งผลให้ หน้าเว็บ 1 หน้า มีได้หลาย URL และเมื่อ Submit ไปที่ Google จะช่วยให้มี URL ที่จัดเก็บในระบบ Index ของ Google เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ เว็บไซต์ ค้นเจอง่ายขึ้น นั่นเอง

ถึงแม้ว่า บริการเว็บไซต์ จาก Mundodee จะรองรับการสร้าง Virtual URL แต่ก็ไม่แนะนำ ให้สร้าง Virtual URL มากเกินไป เนื่องจาก ในมุมมองของ Google อาจมองว่า เป็นการ Duplicate Content (การ Copy ข้อมูล) ซึ่งหากพบว่า มีปริมาณมาก อาจส่งผลเสีย มากกว่าผลดี เนื่องจากเว็บไซต์ อาจถูก Black List โดย Panda Algorithm ของ Google ดังนั้น ควรใช้เทคนิคนี้ ด้วยความระมัดระวัง ซึ่งหากควบคุม ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ก็จะช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอง่ายขึ้น

"การตลาด" ที่ดี เป็นสิ่งจำเป็น สำหรับธุรกิจ ในปัจจุบัน เว็บไซต์ ที่มีคุณภาพ และ ดูน่าเชื่อถือ เป็นเครื่องมือ ที่จะนำพา ธุรกิจคุณ ไปสู่ความสำเร็จ หากยังไม่ทราบว่า เว็บไซต์ จะช่วยคุณ ได้อย่างไร ? หรือ ธุรกิจของคุณ เหมาะกับเว็บไซต์ แบบไหน ? สามารถ ขอคำปรึกษา ฟรี! จากทีมงานของเรา ได้ที่ โทร. 092-497-9744 หรือ LINE: romtum1


เว็บไซต์ที่ดี ไม่จำเป็นต้องใหญ่ หรือมีฟังก์ชั่น ซับซ้อน แต่ที่สำคัญ ต้องดูน่าเชื่อถือ ค้นเจอใน Google และดูแลเองง่าย Mundodee จึงนำเสนอ บริการเว็บไซต์ ในรูปแบบ Responsive ที่ออกแบบให้คุณ ทำงานง่าย แต่ได้ ประสิทธิภาพสูง ภายใต้แนวคิด Less is More เหมาะสำหรับ OTOP และ ธุรกิจ SME โทร. 092-497-9744 LINE: romtum1